top of page

คอร์ส  ทฤษฎีของการจับชีพจรตามศาสตร์อายุรเวท

จุดเริ่มต้นของการฝึกหัดจับชีพจร เพื่อที่จะเป็นผุ้เชี่ยวชาญในการจับชีพจร

ดำเนินการสอนโดย
หมอแผน(กัมพล วิเชียรโหตุ)

เรียนผ่านคลิปวีดีโอย้อนหลัง
ในกลุ่มปิด facebook

การจับชีพจร = ศาสตร์ 50%  และศิลป์ 50%  
จะเก่งได้ต้องอาศัยประสบการณ์
แต่จะเริ่มได้และพัฒนาได้เร็วต้องเข้าหลักการและทฤษฏี
❤️  ทำไมถึงควรเรียนคอร์สทฤษฏีการจับชีพจรฯ
 1. เพื่อต่อยอดทฤษฎีธาตุ และการแพทย์แผนไทย ในการวินิจฉัยโรค
 2. เป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มฝึกหัดจับชีพจรอย่างมีแบบแผนและหลักการตามศาสตร์อายุรเวท  ถ้าไม่มีแนวทาง เราจะไม่รู้เลยว่าเวลาเราฝึกจับชีพจรเราต้องสังเกตุอะไรบ้าง และการจับชีพจรสามารถวิเคราะห์โรคได้อย่างไรบ้าง
 3. ได้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของศาสตร์อายุรเวทไปด้วย เพราะแต่ละคลิปจะมีการสอดแทรกเนื้อหาของอายุรเวทเข้าไปด้วย และยังอธิบายเพิ่มเติมเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่(อะนาโตมี)

ผมไม่ใช่แพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการจับชีพจร แต่สิ่งที่นำมาเผยแพร่เป็นทฤษฏี และหลักการในการจับชีพจรในศาสตร์อายรุเวท ซึ่งหลักๆผมจะอิงมาจากตำราและคลิปการสอนของทางอายุรเวท
 

ตามหลักแล้วจะให้ดี
1. คนสอนวิชานี้ควรจะมีประสบการณ์มาอย่างน้อยก็ 10 ปี แต่จะให้รอถึงตอนนั้น ผมอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาสอนก็ได้
เลยคิดว่า เรามาเริ่มฝึกพัฒนาไปพร้อมๆกันดีกว่า ผมเห็นว่าในเมืองไทยยังไม่ค่อยมีคนเผยแพร่เรื่องนี้เท่าไหร่  (ที่สำคัญอีกอย่าง ค่าเรียนจะแพงกว่านี้แน่ๆ)
2. ควรจะเป็นการสอนแบบออฟไลน์ เพื่อจะได้มีการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งผมเห็นด้วย แต่อาจจะยังไม่เหมาะกับสถาการณ์และองค์ความรู้ของผมตอนนี้

         รูปแบบการเรียน

เรียนผ่านคลิปวีดีโอ(ย้อนหลัง) ทั้งหมด 10 คลิป

✮ การสอนจะมีการจับ การวางนิ้ว ตามของอ.ลัด
✮  มีตัวอย่างการจับชีพจรให้ดู (แต่ก็ไม่สามารถจะอธิบายออกมาเป็นนามธรรมได้)
✮  การฝึกปราณะยามะที่ช่วยระบบไทรอยด์ เป็นต้น
✮  แต่ละEP ก็จะมีสอดแทรกเรื่องของทฤษฎีทางอายุรเวทไปด้วย เพราะการวิเคราะห์โรคต้องจะมีความเข้าใจ และยังมีส่วนอธิบายเปรียบเทียบการทำงานของอวัยวะและระบบที่เกี่ยวข้องกับแผนปัจจุบันด้วย

เนื้อหาและคลิปวีดีโอในกลุ่มปิด facebook
 1. คลิปวีดีโอ ทฤษฎีของการจับชีพจรฯ 10 คลิป

 2. ทฤษฎีทางอายุรเวท ที่เกี่ยวข้อง

 3. พิเศษ! คลิปการฝึกสมาธิและปราณยามะ

เนื้อหาคอร์สทฤษฏีการจับชีพจรตามศาสตร์อายุรเวท
ความยาวคลิปรวม 9 ชม. 29 นาที

EP01 - Overview  1hr11นาที
✮  แนะนำประวัติของอาจารย์ลัด
✮  การทำสมาธิเบื้องต้น เพื่อให้สามารถ sensing การจับชีพจรได้ดีขึ้น
✮  ปรัชญาเบื้องต้นของศาสตร์ฮินดู อันเป็นหลักพื้นฐานของการอธิบายอายุรเวท

เช่น ปุระษะ ประกฤษติ อหังการ์ กุน่า(คุณลักษณะ) ได้แก่ สัตวะ ราชัส ทามัส
(เหมือนกับที่แผนจีน ต้องเรียนความเป็นมาของอี้จิง ห้าธาตุพื้นฐาน)
การจับชีพจรเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคด้วย
EP02 - ฟิสิกส์ของการจับชีพจร (1 ชม 42 นาที)
EP03 - อายุรเวทเบื้องต้น ศัพท์เรียนรู้ประกฤษติ (59 นาที)

✮  ตรีโทษ : วาตะ ปิตตะ กผะ
✮  ธาตุของแต่ละตรีโทษ
✮  รสกับลำดับการย่อย
✮  ธารณธาตุ
✮  แนะนำระดับของการกดนิ้วในการจับชีพจร
✮  ลักษณะของชีพจรวาตะ, ปิตตะ กผะ
✮  การจับชีพจรเพื่อหา ประกฤษติ ของแต่ละคน
(ประกฤษติ คือสมุฏฐานเจ้าเรือน)
EP04 การจับชีพจรเพื่อหา วิกฤษติ  46 นาที
✮  วิกฤษติ เสียสมดุลไปจากประกฤษติ
EP05 การจับชีพจรเพื่อหาว่าอวัยวะใดที่มีปัญหาหรือเสียสมดุล และเสียสมดุลด้วยสมุฎฐานใด  46 นาที
✮  เทียบกับแผนจีนว่าต่างกันอย่างไร
EP06 ชีพจรของปอดและลำไส้ใหญ่  48 นาที
✮  อธิบายอายุรเวทที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะ
EP07 ชีพจรของถุงน้ำดี  42 นาที
EP08 ชีพจรของเยื่อหุ้มหัวใจ และระบบไหลเวียน   43 นาที
EP09 ชีพจรของหัวใจ และกระเพาะอาหาร   47 นาที

✮   การทำงานของหัวใจ และคลื่นไฟฟ้า เปรียบเทียบกับทางอายุรเวท
EP10 ชีพจรของม้าม กระเพาะปัสสาวะ ไต
✮   การทำงานของม้าม ไต และระบบปัสสาวะ
✮   แสดงสาธิตการตรวจโรค คลิปจากอ.ลัด

เนื้อหาคลิปการฝึกสมาธิและปราณยามะ
ความยาวคลิปรวม 2 ชม.

รวบรวมการฝึกสมาธิและปราณยามะ ที่แนะนำโดยอ.ลัด
ในคอร์สการจับชีพจรของอ.ลัดได้มีการแนะนำคลิปการฝึกสมาธิและปราณยามะ

1. สมาธิ Empty blow meditation 21 นาที
2. ฝึกสมาธิด้วยเทคนิค เราคือใคร 16 นาที
3. คลิปฝึกสมาธิ SoHum_Meditation (คล้ายกับการฝึกพุทโธบ้านเรา)  14 นาที
4. คลิปฝึก ภัสตริกา ปราณยามะ  21 นาที
5. คลิปฝึก กปาลปาติ ปราณยามะ 18 นาที
6. คลิปฝึก อนุโลม วิโลม ปราณยามะ 10 นาที
7. คลิปฝึก อัคนีสาระกริยา 9 นาที
8. คลิปฝึก ภรามารี ปราณยามะ 15 นาที

คลิปตัวอย่างเนื้อหาบางส่วน

EP00: ปฐมนิเทศ [คลิปตัวอย่าง]

EP01: ปรัชญาพื้นฐานอายุรเวท [คลิปตัวอย่าง]

EP02: ฟิสิกส์ของการจับชีพจร [คลิปตัวอย่าง]

รายละเอียดการสมัคร

ค่าคอร์ส 3,000 บาท
ลดเหลือ 2000 บาท !!!

(อาจจะปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสมในอนาคต)

 

รายละเอียดการชำระเงิน
โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี่ กัมพล วิเชียรโหตุ
เลขที่บัญชี 0430212674

หรือ สแกนจ่ายผ่าน QR CODE

PrompPay_Kampol_edited.jpg
photo_๒๐๒๑-๑๒-๑๗_๑๕-๑๘-๐๕.jpg

หมอแผน( พท.ว.ภ.กัมพล )

ประวัติโดยย่อ

 • จบการศึกษาป.ตรี โท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Master of Science in Finance, Chulalongkorn University

 • ศึกษาการแพทย์แผนไทยและสอบได้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทย และเภสัชกรรมไทย

 • อาจารย์ผู้ดำเนินการสอนร่วม คอร์สทฤษฎีธาตุฯ

 • เจ้าของเพจ อิเล็กตรอนโบราณ

bottom of page